Politika kakovosti

V podjetju MALA PLUS d.o.o si prizadevamo, da so naši proizvodi in storitve skladni z zahtevami in pričakovanji kupcev.

Zavezujemo se, da bomo:

 • vzdrževali in nenehno izboljševali sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001,
 • za vsako leto si bomo postavili merljive letne cilje po procesih, ki bodo skladni s kontekstom organizacije in jih interdisciplinarno spremljali in sprotno preverjali uspešnost delovanja in izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.
 • pri izdelavi naših produktov bomo upoštevali zakonodajo, regulativo in produktne standarde

Naše dolgoročne usmeritve so:

 • Prilagodljivost kupcu
 • Visoka zanesljivost
 • Visoka kakovost
 • Visoka strokovnost
 • Hitra odzivnost
 • Visoka fleksibilnost
 • Zadovoljni kupci
 • Zadovoljni zaposleni

Koncept in realizacija MD Network - Frankfurt

Pogoji uporabe