Pogoji uporabe

Uporabnike naših spletnih strani vljudno prosimo, da se predhodno seznanijo s temi pogoji uporabe in upoštevajo morebitne spremembe in/ali dopolnila.

Uvod

Lastnik spletne strani oz. upravljalec je: Mala plus d.o.o., Tovarniška cesta 3, 8330 Metlika. Tukaj navedene informacije o podjetju Mala plus d.o.o. (v nadaljevanju Mala plus), blagovnih znamkah in tretjih osebah so bile zbrane z največjo mero skrbnosti, vendar kljub temu ne moremo jamčiti, da so navedene informacije popolne in pravilne. Mala plus ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake na teh spletnih straneh. Napovedi za prihodnost na spletnih straneh so podane v skladu z našim najboljšim védenjem in prepričanjem, vendar lahko dejansko doseženi rezultati bistveno odstopajo od zastavljenih. Odvisni so namreč od mnogih dejavnikov, kot sta na primer konkurenca in gospodarska situacija, na kar Mala plus deloma nima vpliva.

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejemate naslednje Splošne pogoje uporabe, ki si jih lahko ogledate ali jih natisnete.

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

1. Avtorske pravice

Naše spletne strani (vsebina, struktura ter imena) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti za razmnoževanje, prilagoditve, prevajanje, shranjevanje in obdelavo z drugimi elektronskimi mediji. Kakršnakoli uporaba spletnih strani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje podjetja Mala plus. Pisno soglasje Mala plus je potrebno pridobiti tudi za kakršnokoli razmnoževanje informacij ali podatkov, še posebej za uporabo besedil ali posameznih delov besedil ter fotografij (z izjemo fotografij, ki so namenjene za objavo). Pravice do razmnoževanja in distribucije ima Mala plus.

Fotografije za tisk, ki se reproducirajo in/ali elektronsko spreminjajo zaradi urejanja besedil, morajo biti opremljene z opombo glede varovanja avtorskih pravic “© [leto] Mala plus d.o.o.. Vse pravice pridržane”. Ponatis je brezplačen, vendar zahtevamo kopijo naših datotek.

© 2019 Mala plus d.o.o.. Vse pravice pridržane.

2. Blagovne znamke

Logotip in slogan ter vsa druga imena izdelkov in predstavitev posameznih izdelkov na teh straneh, so blagovne znamke podjetja, njegovih povezanih družb ter partnerjev. Kakršnakoli nedovoljena uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavlja kršenje avtorskih pravic in drugih pravic do intelektualne lastnine ter prava v zvezi z nepoštenim konkuriranjem.

3. Izjava o omejitvi odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

a.) Spletna stran in podstrani lahko vsebujejo spletne povezave (t. i. hiperpovezave) do drugih spletnih strani, ki so v lasti tretjih oseb in katerih vsebine Mala plus niso poznane. Mala plus zgolj omogoča dostop do teh spletnih strani in ne prevzema odgovornosti za njihove vsebine. Naše povezave (linki) do spletnih strani tretjih oseb so namenjene zgolj lažji navigaciji. Od vsebin na povezanih spletnih straneh tretjih oseb, ki so prikazane na naših spletnih straneh, se izrecno distanciramo. Še posebno ne odgovarjamo za morebitne kršitve veljavnih zakonskih določil in pravic tretjih oseb, ki se pojavijo na takšnih spletnih straneh.

b.) Odgovornost za internetne strani, do katerih Mala plus omogoča dostop preko hiperpovezav, nosijo v celoti lastniki takšnih spletnih strani, kar velja tudi za prodajo izdelkov, ki se ponujajo na teh spletnih straneh, ter obdelavo naročil v povezavi s temi izdelki.

c.) Mala plus ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic, pravic, ki izhajajo iz zaščitenih blagovnih znamk, ali pravic do druge intelektualne lastnine oziroma osebnih pravic, ki se pojavijo na spletni strani, do katere se dostopa preko hiperpovezave.

d. )V primeru naročila ali kakršnegakoli drugega pravnega vidika transakcije se pogodbeni odnos vzpostavi izključno med uporabnikom spletne strani in lastnikom posameznih spletnih strani ali tukaj navedenim ponudnikom, v nobenem primeru in pod nobenih pogojem pa se pogodbeni odnos ne vzpostavi med Malo plus in uporabnikom spletne strani. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanja posameznih ponudnikov na povezanih spletnih straneh, ki so dosegljive preko hiperpovezav.

e.) Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vse spletne povezave, ki so objavljene na spletni strani malaplus.si, in za vse vsebine na povezanih spletnih straneh, ki so dostopne preko takšnih spletnih povezav.

4. Splošna izjava o omejitvi odgovornosti

Mala plus ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. Mala plus ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

5. Produkti in storitve

Blagovne znamke/izdelki ter storitve, ki so prikazani na tej spletni strani, so na voljo po vsem svetu, vendar Mala plus ne zagotavlja, da so prikazani izdelki ali storitve dostopne tudi v vaši državi.

Razno

Ti splošni pogoji uporabe so v skladu z veljavnim pravom republike Slovenije. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, je za vse pravne spore v zvezi s temi spletnimi stranmi pristojno krajevno sodišče (po sedežu družbe Mala plus d.o.o.). Če bi katerokoli določilo v splošnih pogojih uporabe postalo neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Koncept in realizacija MD Network - Frankfurt

Pogoji uporabe