Certifikati

  • Jeklene konstrukcije izdelujemo v skladu s harmonizirani evropskim standardom SIST EN 1090-2; EXC2,
  • Montažna dela izvajamo po mednarodno veljavnem standardu SIST EN ISO 3834-3:2006,
  • Varilno osebje je certificirano po EN 9606-1
1sert
2sert

Koncept in realizacija MD Network - Frankfurt

Pogoji uporabe